Rolnicy zgłaszają się do Izby Rolniczej w Opolu z pytaniami o płatności z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 i 2019. Reagując na te zgłoszenia, izba zapytała opolski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotychczasowe wpłaty i zaległości za ubiegły rok.   

W odpowiedzi, Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR poinformował, że w roku 2018 wypłacono w biurach powiatowych ARiMR kwotę 7 793 898 złotych z wniosków z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018. 

Natomiast płatności z wniosków o dopłaty z tytuły zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 zostaną niezwłocznie wypłacone po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.  

Obawy co do terminowych płatności w skali kraju pojawiły się już późną jesienią ubiegłego roku. Zazwyczaj wypłaty te pojawiały się na kontach rolników już w październiku roku, za który przysługiwały. Jednak w końcówce 2019 tych wypłat jeszcze nie było i wszystko wskazywało, że na dopłaty do materiału siewnego rolnicy poczekają do 2020. Pierwotnie media donosiły, że będzie to styczeń. Jak się okazuje, wypłaty się opóźniają. 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, czyli jest to wsparcie państwa, które nie musi być zgłoszone Komisji Europejskiej. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniało jeszcze w ubiegłym roku, że w związku z wyczerpaniem się (w wyniku wypłaty rolnikom różnych form pomocy) przysługującego Polsce trzyletniego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie, dopłaty materiału  siewnego zostaną udzielone na początku 2020 roku.

Po trzech miesiącach nowego roku, wszystko wskazuje, że rolnicy będą musieli teraz poczekać na uchwalenie budżetu. Posiedzenie sejmu, na którym mają być głosowane senackie poprawki do budżetu planowano na 25-26 marca. Nie wiadomo jednak, czy się odbędzie.