Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodziło się, aby w tym roku rolnicy mogli stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/243.

Zgodnie z unijnymi przepisami stosowanie nawozów azotowych możliwe jest dopiero od 1 marca. Ze względu na warunki pogodowe i zróżnicowane terminy prac polowych w różnych częściach kraju, Polska zabiegała o to, by termin ten przesunąć na 15 lutego.