Spotkanie szkoleniowo-informacyjne  pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych” odbyło się w Izbie Rolniczej w Opolu.  

Gości przywitał Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich. Następnie Wojewoda Opolski Adrian Czubak podsumował suszę w roku 2019 oraz omówił zasady szacowania strat w roku 2020. Obecna była również wicewojewoda Teresa Barańska.

– Pierwsza część spotkania skoncentrowana była na suszy. Chcieliśmy uświadomić wszystkim, jaka była skala suszy w 2019. Okazało się, że w ubiegłym roku wpłynęło blisko dwa razy więcej wniosków o rekompensaty z tytułu wystąpienia suszy, niż w 2018 roku. Spodziewamy się, że i w tym roku może wystąpić susza. Istnieje konieczność przygotowania nowego wniosku „suszowego”, bo ten obecny wszyscy uznaliśmy za niedoskonały i zbyt szczegółowy – mówi Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

– W sprawach merytorycznych rolnicy rozmawiali z wojewodą. Jak się okazało, wśród gości na naszej sali było też wielu przedstawicieli urzędów gmin, którzy byli zainteresowani rozwiązaniem konkretnych problemów związanych z szacowaniem strat suszowych i wypłatą pomocy klęskowej. Wojewoda zapowiedział, że w połowie marca odbędzie się wspólne spotkanie ze wszystkimi komisjami. Powołano teraz nowe składy komisji do szacowania klęsk – dodaje Froelich.

W czasie spotkania podkreślano, że nie udało się stworzyć większej liczby stacji meteorologicznych w naszym województwie, które byłyby w systemie IUNG w Puławach, który ma decydujące znaczenie dla ogłaszania klęski suszy na danym terenie. Stacji jest więcej w regionie, ale jest to aparatura pomiarowa prywatnych firm produkcyjnych i nie jest wykorzystywana przez IUNG, przez co dane nie są tak precyzyjne. Obecna sieć stacji IUNG nie pokrywa też proporcjonalnie powierzchni województwa opolskiego. Rolnicy byli zdania, że system ogłaszania suszy i wypłat pomocy musi być uproszczony. Zespoły do badania wystąpienia suszy mają szybciej reagować i przekazywać te informacje służbom wojewody. System instytutu w Puławach jest bowiem zbyt wolny i nie do końca miarodajny, jeśli chodzi o szybką ocenę sytuacji.

W ocenie zarządu izby, jest zauważalna pewna tendencja do podniesienia rangi tzw. komisji suszowych. Izby rolnicze będą natomiast na własną rękę naciskały na uproszczenie protokołów suszowych. Wiadomo również, że w tym roku ilość pieniędzy w systemie na wypłatę szkód spowodowanych suszą będzie mniejsza.

Agnieszka Gul z Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawiła bilans wypłaconej pomocy suszowej za rok 2019 oraz omówiła problemy związane z obsługą wniosków o pomoc klęskową.

W dalszej części spotkania przedstawiono rolnikom system wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych z wykorzystaniem wiatrakowca.

Była również okazja do omówienia zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania „4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie”. Najważniejsze informacje dotyczące tej pomocy przedstawiła Jolanta Bińczycka z Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Ponadto przybliżono zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych na inwestycje dotyczące nawadniania w rolnictwie oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy.

Na zakończenie rolnicy poznali aktualne ubezpieczenia rolnicze, które można wykorzystać jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.