Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie sytuacji w rolnictwie wysłane do resortu w marcu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych odniosła się w nim do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027. Izby rolnicze jednocześnie stwierdziły że: plan strategiczny musi zakładać rozwój gospodarstw rolnych, a kluczowym wyzwaniem powinno być zwiększenie rentowności, dochodów, wydajności i efektywności gospodarstw rolnych.

KRIR wnioskowała też o to, aby ograniczenia górnych granic dawkowania nawozów były ustalone w jednakowym limicie dla wszystkich państw członkowskich UE. Ponadto, przedstawiono jeszcze kilkanaście innych postulatów.

Poniżej przedstawiamy wymianę dokumentów:

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie sytuacji w rolnictwie-1

MRiRW odp na KRIR_KK_289_21