Wraca problem odpadów po produkcji rolniczej. Lubelska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie, która interesuje wszystkich rolników w całym kraju: co rolnicy mają zrobić z opakowaniami po produkcji. 

Izba zaproponowała i wnioskuje o zobligowanie punktów sprzedaży do odbioru folii rolniczej, siatki, sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach, tak jak jest to praktykowane w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin

W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował, że ma na uwadze zgłaszane problemy z odbiorem odpadów z tworzyw sztucznych (folia po kiszonkach, sznurek rolniczy itp.) wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Dodał, że Ministerstwo Rolnictwa prowadzi intensywne rozmowy w tym zakresie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, jako właściwym do wprowadzenia systemowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami. 

Minister dodał, że chce przedłużyć program pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który został uruchomiony jeszcze w 2019 r. Niestety resort przekazał również informację, że nie zostało wypracowane jednoznaczne stanowisko w zakresie kontynuacji tego programu z Ministrem Środowiska.

źródło: Lubelska Izba Rolnicza