Strona główna Aktualności Izby rolnicze chcą złagodzenia przepisów o uboju gospodarczym

Izby rolnicze chcą złagodzenia przepisów o uboju gospodarczym

424
0
UDOSTĘPNIJ

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie uboju gospodarczego może dokonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102). Uboju świń, owiec, kóz w gospodarstwach dokonują wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w § 3 ust. 1., czyli „Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
  • odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.”

Przepisy tego rozporządzenia są trudne do realizacji w praktyce, gdyż jest bardzo mało osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a firmy dokonywujące uboju nie chcą przyjmować praktykantów. Ubój na potrzeby własne to tradycja, a wprowadzone przepisy prowadzą do utrudnień dla rolników zwłaszcza dla prowadzących małe gospodarstwa rodzinne.

Za przeprowadzenie uboju bez takich uprawnień, może grozić kara 2 lat więzienia, a wkrótce nawet 3 lat, ponieważ rząd chce zaostrzyć prawo.

W związku z powyższym, Zarząd Krajowej Rady Izby Rolniczej zwrócił się o skrócenie wymaganego czasu praktyki i uznanie osób, które wcześniej przeprowadzały ubój gospodarczy, a obecnie nie posiadają wymaganych kwalifikacji za osoby uprawnione do jego przeprowadzania.

Branżowe wydawnictwo rolnicze „Tygodnik Poradnik Rolniczy” podało, że przygotowywany projekt przewiduje zmianę przepisów w zakresie wymagań dot. kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne.

Biuro prasowe MRiRW informuje, że projekt zmian zakłada bezpłatne szkolenia osób zainteresowanych ubojem zwierząt na potrzeby własne będą organizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Źródło: KRIR / TPR