Publikujemy wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do MRiRW o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych do 4 września 2021 r.

KRIR-MR-712-2021 międzyplony do MRiRW

Jest to realizacja następujących wniosków :

1.     Izby Rolniczej w Opolu z 6.08.2021 r. pismo znak BIR/2185/2021/MK

2.     Śląskiej Izby Rolniczej z 10.08.2021 r. pismo znak ŚIR/K/085/20/2021

3.     Mazowieckiej Izby Rolniczej z 11.08.2021 r. znak MIR/W/488/2021

źródło: KRIR