Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rolników, których protokoły zwrócono w celu poprawienia i nie mogli złożyć w terminie wniosków o wsparcie finansowe. Sprawa dotyczy protokołów komisji ds szacowania strat w uprawach za 2020.

Oto korespondencja KRIR i MRiRW:

KRIR_KK_246_21 do MRiRW wniosek MIR.W.84.2021

MRiRW WPR.wis.510.18.2021WPR.wis.510.18.2 odp na KRIR_KK_246_21