prof. Marek Tukiendorf, fot. Politechnika_Opolska

Wielka strata – tak zarząd Izby Rolniczej w Opolu odniósł się do informacji o śmierci profesora Marka Tukiendorfa. – Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto będzie równie mocno czuł konieczność współpracy świata nauki z nami, praktykami – dodają władze opolskiego samorządu rolniczego. Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 25 lipca o godzinie 13:00 w Katedrze Opolskiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Profesor Marek Tukiendorf zmarł w ubiegłą środę w wieku 55 lat. 

Izba Rolnicza w Opolu miała porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską. Uczelnia była instytucją ekspercką, naukowcy politechniki brali udział w konferencjach izby oraz wystawach zwierząt i sprzętu. Osiągnięcia opolskich naukowców były prezentowane na szkoleniach z rolnikami, a pola doświadczalne, na których prowadzono innowacyjne uprawy były rozsiane po całym województwie. O wynikach badań pisaliśmy również na naszej stronie internetowej.

prof. Marek Tukiendorf podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych w 2009r. (fot. Izba Rolnicza w Opolu)

Profesor Marek Tukiendorf otwierał nowe kierunki kształcenia, które były odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane między innymi przez Izbę Rolniczą w Opolu. Ta współpraca to nie była tylko papierowa deklaracja, ale kilkunastoletnie, ścisłe kontakty, z których obie strony czerpały wymierne korzyści.  

Jak wspomina prezes IR w Opolu Herbert Czaja, to profesor Marek Tukiendorf zapukał do drzwi izby rolniczej i zaproponował współpracę. – Zaczął zapraszać nas na konferencje międzynarodowe, które organizował od 19 lat. Z jego inicjatywy podpisaliśmy porozumienie o współpracy i kierowaniu młodych ludzi na wymiany zagraniczne. Był bardzo dynamicznym człowiekiem. Szeroko patrzył na świat, ale dostrzegał również naszą rolę. Jego zasługi dla izby są nieocenione – mówi Czaja. 

– Można podziękować prof. Markowi Tukiendorfowi, że on nas zauważył (wtedy jeszcze jako prorektor, wspólnie z prof. Jerzym Skubisem). Dla nas to na pewno wielka strata. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może równie mocno czuć konieczność współpracy i więzi wymiany myśli z nami rolnikami, praktykami – wspomina Czaja.

– Niezwykle ścisła współpraca, miała ogromny wymiar. Analizując z prezesami innych izb czuję się zaszczycony, że mogłem tak mocno współpracować z Politechniką Opolską. To jest coś, co w kraju się nie zdarzyło – podkreśla prezes IR w Opolu. 

– Będzie nam go brakowało. Trudno będzie komukolwiek mieć takie podejście do Izby Rolniczej w Opolu. Profesor aż kipiał pomysłami, które wychodziły naprzeciw potrzebom branży rolniczej. Otwarcie kierunków w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu, było wynikiem wsłuchiwania się profesora w nasze oczekiwania. On przekuwał pomysły w działanie – dodaje Czaja.

Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marek Tukiendorf organizował sympozja naukowe pod tytułem:  „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”. Były one połączeniem wielu dyscyplin naukowych. Podczas jednej z nich powiedział nam, że interdyscyplinarność konferencji jest podobna do telefonu komórkowego, gdzie jednocześnie współdziała wiele, różnych podzespołów i rozwiązań.

Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Był polskim chemikiem, specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim, w latach 2005–2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej oraz rektora Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do 17 lipca 2019 r.

Był też wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczył Kapitule Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent”. Jest autorem blisko 200 publikacji i opracowań.