Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Markiem Prawdą.

Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy KE pod hasłem „Dialog Obywatelski”. Ma ona na celu umożliwienie lokalnym społecznościom kontakt z najważniejszymi urzędnikami Unii Europejskiej. Wydarzenia te odbywają się od 2012 roku we wszystkich krajach Wspólnoty.

Moment ten, to doskonała okazja do refleksji nad korzyściami płynącymi z przynależności do UE i istotą wspólnoty państw europejskich.

Spotkanie zorganizowano w ośrodku w Zakrzowie, 8 listopada.