W dniu 26.10.2017 r. Izba Rolnicza w Opolu zrealizowała  projekt dofinansowany ze środków KSOW.

Nazwa operacji – „Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska”

Operacja została zrealizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla województwa opolskiego Plan operacyjny na lata 2016-2017

Konferencja odbywała się Sali Politechniki Opolskiej i  skierowana była do rolników, delegatów izby rolniczej, lokalnych liderów społeczności wiejskich.

W konferencji wzięły udział osoby aktywne zawodowo, otwarte na wdrażanie innowacji, będące liderami w swoich środowiskach.

Konferencja poświęcona była  aktualnym zagadnieniom w rolnictwie, zapewniła uczestnikom dostęp do najnowszej wiedzy, w tym wyników badań oraz nowych innowacyjnych rozwiązań. W trakcie konferencji można było również wymienić doświadczenia, co posłużyło popularyzacji dobrych praktyk. Uczestnicy mogli dzięki udziałowi w konferencji podwyższyć świadomości na temat prowadzenia gospodarstw w sposób zgodny z potrzebami środowiska oraz łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Bilansu wodnego.

W ocenie uczestników, konferencja poszerzyła bazę wiedzy o innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocniła relacje między rolnictwem a ośrodkami naukowymi.

W programie konferencji znalazły się następujące prelekcje: „Innowacje, nauka, wieś i biznes”, którą przedstawiła dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak – prof. Politechniki Opolskiej, o dobrych praktykach w zakresie energii odnawialnej mówił dr inż. Łukasz Biłos, natomiast dobre praktyki w zakresie odpowiedzi rolnictwa na zmiany klimatyczne przybliżyła dr Żaneta Pruska.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl.

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROWhttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl