W piątek odbyło się spotkanie Zarządu Izby Rolniczej w Opolu z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim. Było ono związane z powołaniem przez wojewodę Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w województwie opolskim. Izba Rolnicza w Opolu znalazła się w gronie instytucji pełniących funkcje doradcze w tym gremium.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich ustalił z Małgorzatą Kałużą-Swobodą, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że odbędą się kolejne spotkania. Izba będzie sugerowała, jakie aktualizacje wprowadzić do istniejącego programu 2018. Prace będą się odbywały w podgrupach.

Do zadań zespołu mają należeć w szczególności: zaktualizowane diagnozy dla województwa opolskiego oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie aktualizacji terytorialnego ujęcia strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku.