W odpowiedzi na pytania rolników, jak wypełniać wnioski klęskowe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikują instrukcję.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Wniosek o udzielenie pomocy:

– otwórz (format PDF)

– otwórz (edytowalny xlsx)

Dodatkowe tabele do wniosku – otwórz (edytowalny xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz (PDF)

 

źródło: ARiMR