W czwartek, 12 grudnia w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie informacyjne, którego celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego organizacji i działalności spółek wodnych oraz melioracji na terenie województwa opolskiego.

Na spotkanie zostali zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin województwa opolskiego, przedstawiciele zarządów spółek wodnych oraz przedstawiciele organizacji rolniczych i agencji rządowych.

Jak powiedział prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich, celem konferencji jest skojarzenie zainteresowanych stron i wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie retencji. – ARiMR będzie miała nowy nabór na ‚małą retencję’. Pierwszy zakończył się fiaskiem. Wnioski zbyt skomplikowane. Poprosiliśmy zatem dwie zainteresowane strony, aby przedstawiły swoje obawy i oczekiwania. Naszą receptą na impas w relacjach między ARiMR i Wodami Polskimi jest rozmowa ze spółkami wodnymi. Dotychczas sieć rowów melioracyjnych odprowadzała nadmiar wód opadowych do rzek, a dzisiaj, w obliczu suszy, jednak musimy zatrzymać wodę w tych rowach, co spowoduje podniesienie wód gruntowych na danym terenie – wyjaśnia prezes Froelich.

Pełna treść zaproszenia:

Spółki wodne – spotkanie – zaproszenie