12 grudnia w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie informacyjne, którego celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego organizacji i działalności spółek wodnych oraz melioracji na terenie województwa opolskiego.

Na spotkanie zostali zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin województwa opolskiego, przedstawiciele zarządów spółek wodnych oraz przedstawiciele organizacji rolniczych i agencji rządowych.

Pełna treść zaproszenia:

Spółki wodne – spotkanie – zaproszenie