W dniach 23-27.09.2019 r delegacje partnerów z 6 krajów spotkały się w Polsce, w malowniczej miejscowości Supraśl na skraju Puszczy Knyszyńskiej.

W ramach realizowanego projektu goście z Czech, Hiszpanii, Rumunii, Francji, Portugalii mieli okazję zapoznać się z elementami agroturystyki, pszczelarstwa, zielarstwa, małymi, rodzinnymi firmami działającymi w obszarze rolnictwa podlaskiego, elementami etnografii oraz ochrony przyrody. Uczestnicy spotkania odwiedzili m.in: ścisły rezerwat w Białowieży, arboretum w Kopnej Górze, meczet tatarski w Kruszynianach, muzeum pszczelarstwa, „Ziołowy zakątek” w Korycinach, Muzeum Wsi Podlaskiej w Wasilkowie oraz Muzeum Ikon w Supraślu.

Na gościach ogromne wrażenie zrobiła bioróżnorodność ekosystemów, przepiękna „Polska jesień” oraz niezwykle smaczne jedzenie. Na uwagę zasługuje także gościnność mieszkańców regionu oraz zdrowe, naturalne środowisko. Podczas ewaluacji spotkania projektowego i podsumowania uczestników projektu odwiedził wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej w Choroszczy Pan Marek Siniło oraz dyrektor biura izby Pani Agnieszka Artemiuk.
Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w kwietniu w Gujanie Francuskiej.