Tym razem w dwuletnim projekcie o roboczym tytule „Beekeeping” do współpracy przystąpią partnerzy z: Czech, Bułgarii, Rumunii, Portugalii (Wysp Azorskich) i Polski.

W Europie Środkowej dochodzi do masowego wymierania pszczelich rodzin. Proces ten nie jest spowodowany wyłącznie pasożytniczą warrozą. Wszystko wskazuje na to, że to głównie zły stan środowiska i nadużywanie pestycydów w rolnictwie i leśnictwie. Nigdy dotąd nie było tak źle. W tej sytuacji, organizacje pszczelarzy w Europie szukają nowych rozwiązań.

Projekt o nazwie „Pszczelarstwo i jego rola w ekologii wiejskiej i rozwoju obszarów wiejskich” ma na celu wymianę doświadczeń na poziomie siedmiu różnych organizacji z pięciu krajów UE, w których organizacje są mniej lub bardziej zaangażowane w dziedzinie pszczelarstwa, edukacji, ekologii i rozwoju wsi. W sumie w ramach projektu, ze wszystkich organizacji partnerskich, za granicę wyjedzie 100 osób (w tym 27 uczniów i 73 pedagogów, przedstawicieli sektora non-profit, a także praktyków pszczelarstwa).

Projekt ma na celu promowanie pszczelarstwa oraz sposobów międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, mających wpływ na rolnictwo (głównie chodzi o proces zapylania upraw). W tej branży, kraje UE mają różne historyczne doświadczenia i różne podejścia do pszczelarstwa, traktowania pszczół, przetwarzania produktów pszczelarskich itp. Istnieją również różne rodzaje głównego produktu – miodu. Był on od wieków podstawowym pożywieniem Europejczyków. Kolonie pszczół w całej UE cierpią z powodu ogromnych ilości pestycydów i środków owadobójczych w rolnictwie i leśnictwie. W niektórych krajach UE, szczególnie na wyspach, istnieją tak zwane punkty referencyjne, w których chemikalia nie są w ogóle stosowane, a pszczoły są o wiele zdrowsze niż w krajobrazie agrarnym.

IMG_1124

W projekcie przeanalizujemy różne podejścia do pszczelarstwa w krajach partnerskich; zapewnimy możliwości wymiany doświadczeń, przykładów dobrych praktyk specjalistom w branży, wykorzystując działania upowszechniające. Niektórzy partnerzy projektu są ekspertami w branży pszczelarskiej. Obie uczelnie wyższe zaangażowane w projekt są wyposażone w krajowe centra badawcze zajmujące się pszczelarstwem.

Czescy i polscy partnerzy reprezentują instytucje edukacyjne, z których rekrutowani są m.in. młodzi pszczelarze. Uczestnikami projektu są studenci szkół zawodowych, ich nauczyciele oraz osoby aktywnie uczestniczące w kształceniu zawodowym i doświadczeniu w pszczelarstwie i marketingu lokalnym. Celem projektu jest także połączenie teorii i praktyki z lokalnym agrobiznesem. Pokażemy dobre praktyki i „know how”, jak prowadzić działalność w tym sektorze.

Główną ideą projektu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk między różnymi instytucjami zajmującymi się m.in. pszczelarstwem edukacyjnym. Przez cały czas trwania projektu będziemy pracować nad magazynem elektronicznym (5 numerów), który będzie mógł być wykorzystywany do nauczania teorii pszczelarstwa na przedmiotach w szkołach i instytucjach edukacyjnych. Rezultaty projektu zostaną przedstawione jako informacje i działania upowszechniające m.in. w Internecie oraz profilach Fb współpracujących ze sobą instytucji. Wszystkie organizacje dołożą wszelkich starań, aby przedstawić projekt i jego wyniki w czasie w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu. W oparciu o realizację lokalnych działań, grupa docelowa projektu stanie się szersza. Odbędą się warsztaty o tematyce pszczelarstwa, ekologii i rozwoju obszarów wiejskich.

Albert Einstein powiedział, że „ludzkość przetrwa cztery lata po wyginięciu pszczół, bo nie będzie plonów bez zapylania, zwierzęta umrą z głodu – a ludzie z nimi”. Wszystko wskazuje na to, że to prawda, niestety.

Publikujemy regulamin rekrutacji uczestników:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Beekeeping

Projekt pod nazwą „Beekeeping” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Erasmus +, akcja KA2 Partnerstwo Strategiczne VET. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+.