Bezpłatne szkolenia poświęcone wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w rolnictwie organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zaproszenie jest kierowane do wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Opolskie szkolenie zaplanowano na 27 marca w Łosiowie. Szkolenia odbędą się w każdym województwie (harmonogram szkoleń)

Najważniejsze tematy:

 • uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE,
 • praktyczne doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE:
  • biogazownie rolnicze,
  • małe elektrownie wodne,
  • instalacje fotowoltaiczne,
  • kotły na biomasę (pellet),
 • finansowe wsparcie operacyjne:
  • prosument,
  • taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP),
  • aukcje,
 • wsparcie inwestycyjne z zakresu OZE.

Agenda szkolenia 

Wśród prelegentów m.in.:

 • użytkownicy poszczególnych rodzajów instalacji OZE,
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym omówienie zagadnień problemowych poruszanych podczas spotkania. Aby wziąć udział w szkoleniach, trzeba się zarejestrować. Ilość miejsc jest ograniczona. Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Źródło: KOWR