Wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach) to kolejna biurokratyczna formalność, która zostaje nałożona na rolników. Będą oni musieli też prowadzić ewidencję odpadów. 13 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach.

O obowiązki rolników pytała między innymi Krajowa Rada Izb Rolniczych. Ministerstwo Środowiska odpowiedziało, że rolnicy, tak jak przedsiębiorcy powinni uzyskać wpis do rejestru BDO. W opinii Ministerstwo Środowiska, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i podlega pod obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO.

„Należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów.” – można przeczytać w odpowiedzi resortu środowiska.

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do regionalnego urzędu marszałkowskiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru, czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, grozi kara aresztu albo grzywny. Ministerstwo Środowiska podaje, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO, należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy największych gospodarstw. Po nowelizacji ustawy, doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Rolnicy wytwarzający odpady inne niż komunalne, w tym opakowania i produkty z tworzyw sztucznych jak folie do sianokiszonek, siatki i sznurki do balotów czy worki typu big bag, już teraz mają dość duży problem z przekazywaniem ich do odpowiednich punktów. Niestety coraz częściej firmy zajmujące się utylizacją tworzyw sztucznych wytwarzanych przy okazji prac w rolnictwie pobierają opłaty za odbiór takich odpadów.

Rząd przeznaczył ostatnio 10 mln złotych na wprowadzenie programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Jest to jednak program pilotażowy i dotyczy jedynie 7 gmin z powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego w woj. mazowieckim. Według informacji podanych przez Tygodnik Rolniczy, dopiero po 2021 roku program być może obejmie cały kraj.

źródło: KRIR i Tygodnik Rolniczy