Traktor

W przyszłorocznym budżecie państwa znajdzie się ponad 900 milionów złotych na dofinansowanie ubezpieczeń rolniczych. Poinformował o tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel na spotkaniu zarządów, dyrektorów i księgowych wojewódzkich izb rolniczych.

„W rolnictwie perspektywa jednego roku jest niewielka, ale przygotowany program działań został opracowany na lata i jest konsekwentnie wprowadzany w życie”, podkreślił szef resortu.

Wśród poruszanych tematów znalazły się również kwestie dotyczące szkód łowieckich i ich wyceny oraz ułatwień w handlu produktami przetworzonymi we własnym gospodarstwie. Ponadto dyskutowano o nowych zadaniach ośrodków doradztwa rolniczego po zmianach strukturalnych, o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich.

Kolejnym ważnym elementem spotkania było szkolenie dla dyrektorów i księgowych dotyczące m.in. ujednolicenia interpretacji niektórych zapisów aktów prawnych dotyczących rolnictwa np. informacji publicznej, udziału przedstawicieli izb w komisjach.

Spotkanie zarządów, dyrektorów i księgowych izb rolniczych odbyło się (14.11) w Falentach koło Warszawy.

źródło: MRiRW