Zgodnie z zasadami realizowanego projektu „Moja agropraktyka” uzgodniono regulamin rekrutacji uczestników projektu:

regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu

Współpraca projektowa Izby Rolniczej w Opolu oraz Zespołu Szkół w Komornie została formalnie zawarta na mocy porozumienia:

porozumiemie