Zarząd Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się w lipcu do Wojewody Opolskiego z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do oszacowania strat i przyznania rekompensat poszkodowanym przez suszę rolnikom. Izba Rolnicza wnioskowała także o to, by komisje szacujące straty uwzględniały również tych rolników, na których terenach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie ogłosił tzw. suszy rolniczej.

Wojewoda przesłał pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie na początku lipca Izba Rolnicza Opolu – licząc na wsparcie – zwróciła się do wszystkich samorządów lokalnych, które delegują zespoły ds. szacowania szkód o podjęcie pilnych działań zmierzających do oszacowania strat spowodowanych przez suszę. Podobne pisma zostały również skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która jest upoważniona przez samorządy rolnicze do interwencji w ministerstwie. Rada dorzuciła jeszcze problem poszkodowanych przez suszę rolników, którzy prowadzą produkcję łączoną: roślinno – zwierzęcą, ponoszących ogromne straty, ale straty w uprawach nie przekraczają progu wielkości towarowej, która już kwalifikuje się do udzielenia pomocy.

Izba Rolnicza w Opolu postulowała również dołączenie do katalogu upraw objętych szacowaniem suszy również roślin nie ujętych obecnie w zakresie monitorowania: takich jak rośliny strączkowe i oleiste – słonecznik, proso, gryka, facelia, a także kukurydzę, buraki cukrowe i ziemniaki.

Wymiana pism trwała kilka tygodni, aż ministerstwo udzieliło informacji, z której wynikało, że szacowanie strat spowodowanych przez brak opadów może się odbywać tylko wtedy, gdy na danym terenie, w danej uprawie, zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza. Ponadto ministerstwo stwierdziło, że straty są szacowane przez zespoły osób posiadających niezbędną wiedzę do określenia, czy uprawy nie podlegające monitoringowi klimatycznemu mają podobne wymagania jak te monitorowane. To właśnie te osoby powinny określić, czy takie uprawy należy uwzględnić w szacowaniu.

Wyjaśnienia resortu rolnictwa nie zadowoliły rolników, dlatego postanowili pójść krok dalej i zwołać spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny i skierować apel bezpośrednio do Ministerstwa z prośbą o natychmiastową interwencję spowodowaną tragiczną sytuacją klimatyczną w opolskim rolnictwie.

Poniżej dołączamy korespondencję dotyczącą rekompensat strat spowodowanych przez suszę:

SKMBT_C25318081617400 SKMBT_C25318081617390 SKMBT_C25318081617381 SKMBT_C25318081617380 SKMBT_C25318081617370 SKMBT_C25318081617360 SKMBT_C25318081617350 SKMBT_C25318081617341 SKMBT_C25318081617340 SKMBT_C25318081617330 SKMBT_C25318081617321 SKMBT_C25318081617320