Izby Rolnicze wnioskują o wydłużenie dozwolonego terminu stosowania nawozów do 30 listopada.

Ograniczenia zapisano w tzw. programie azotanowym, ale przyroda bardzo często krzyżuje te plany. Rolnicy informują, że w tym roku niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały przesunięcie w czasie wielu zabiegów agrotechnicznych.  Zdaniem rolników wydłużenie możliwości wywożenia nawozów naturalnych jest konieczne.

Ministerstwo odpowiedziało, że jest taka możliwość. Podkreśliło jednocześnie, że naturalne nawożenie jest bardzo cenne dla gleby szczególnie o małej zawartości próchnicy.

Przedstawiamy pełną treść korespondencji:

nawozy

2492 odpowiedź na pismo KRIR