Zarząd Izby Rolniczej w Opolu wziął udział w konferencji pod hasłem: „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”. Spotkanie zorganizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego i Pomorską Izbą Rolniczą w dniach 9-10 września 2020 r. w Jachrance.

W programie znalazły się wykłady i prezentacje. O definicji gospodarstwa rodzinnego w ujęciu międzynarodowym mówił Prof. Wiesław Musiał. O wyzwaniach globalizacji w kontekście rozwoju  i konkurencyjności gospodarstw rodzinnych w Polsce mówił Prof. Walenty Poczta. Najważniejsze instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie przedstawił natomiast Prof. Marian Podstawka.
Wykład „Sprawny „System wiedzy i innowacyjności w rolnictwie” (AKIS) determinantą konkurencyjności polskich gospodarstw rodzinnych” przedstawił Prof. Józef Kania.

Natomiast Prof. Arkadiusz Sadowski przekonywał, że zespołowe formy prowadzenia działalności rolniczej szansą na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gospodarstw rodzinnych.

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu był również zainteresowany wszystkim, co związane z wdrażaniem Zielonego Ładu. O agroekologi, która może być szansą na rozwój gospodarstw rodzinnych w świetle koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) opowiadał Prof. Mariusz Matyka.