Uruchomienia pomocy krajowej do upraw zniszczonych przez klęski żywiołowe domaga się Podkarpacka Izba Rolnicza. Skierowała ona wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a ta z kolei do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba z Podkarpacia chce, aby pomoc została przyznana bez zastosowania 50-cioprocentowej redukcji dla gospodarstw, które nie ubezpieczyły swoich gospodarstw z powodu wyczerpania krajowej puli środków na dofinansowanie ubezpieczeń.

Samorząd rolniczy z podkarpacia domaga się również przywrócenia dopłat do krów matek i bydła już od 1 sztuki, a nie tak jak jest obecnie – od 3 sztuk.

MRiRW DPB.kj.057.2.2022 odp na KRIR_KK_192_22 PIR_72_2022_SM