Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o informację nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Ma to związek z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie.

Izby są zaniepokojone konfliktami pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich a rolnikami. Rolników obwinia się o wszelkie uciążliwości środowiskowe. Zjawisko przybiera na sile, dlatego izby wnoszą do ministerstwa o całościowe rozwiązanie tego problemu. Zarząd KRIR deklaruje pełne wsparcie w tych działaniach.

KRIR_KK_952_21 do MRiRW na wniosek PIR.B.L.262.2021 ws wizerunku rolnika

MRiRW DN.bi.663.23.2021 odp na KRIR_KK_952_21