Izby rolnicze apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie szczególną ochroną dobrych ziem klasy I-III. Rolnicy alarmują, że w ostatnich latach coraz więcej ziemi uprawnej dobrej jakości jest wykorzystywanej w innych celach niż rolnictwo. Gospodarze podkreślają, że raz odrolniona ziemia nie trafia już do zasobu gruntów, a tych jest coraz mniej.

Do wniosku KRIR odniosło się ministerstwo, które poinformowało, że jako organ właściwy w zakresie ochrony gruntów rolnych rozpatruje wnioski o odrolnienie tylko z punktu widzenia zasadności ochrony gruntów rolnych najwyższej wartości produkcyjnej oraz utrzymania zwartości przestrzeni rolniczej przed zainwestowaniem.

Poniżej przedstawiamy treść korespondencji.

KRIR-JM-977-2021 ochrona gleby – wniosek

Odpowiedź ministerstwa – ochrona gleby