Zaniepokojeni rolnicy pytali izby rolnicze w całym kraju o obszary ochronne tworzone wokół zbiorników wód podziemnych.

Zdaniem rolników, znacząco wpływa to na gospodarkę rolną prowadzoną na tych obszarach. Według rolników obszary te są ustanawiane bez konsultacji z właścicielami gruntów i izbami rolniczymi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w styczniu tego roku zapytała o to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W załączeniu publikujemy odpowiedź resortu z dnia 17 października, w sprawie tworzenia obszarów ochronnych wokół zbiorników wód podziemnych.

obszary ochronne – odpowiedź MRiRW

obszary ochronne wod