Rolnictwo zmierza w stronę precyzyjnego dawkowania nawozów.  Pojawiło się wiele ciekawych rozwiązań opartych o preparaty biologiczne, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie roślin na azot, a co za tym idzie – zużycie nawozów. 

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich, uczestniczył w konferencji “Narodowe wyzwania w rolnictwie”, która odbyła się 26 października w Jachrance. To tam przedstawiono – między innymi – środki biologiczne, które mogą nam zastąpić do 30 procent azotu potrzebnego roślinie w okresie wegetacji z nawozów.

– Oprysk takim preparatem powoduje, że azot jest produkowany z powietrza na potrzeby danej rośliny. Mocno skierowano naszą uwagę na możliwości ograniczenia stosowania nawozów chemicznych. Najniebezpieczniejszy jest dla nas w tej chwili tlenek azotu, który się uwalnia z nawozów niewykorzystanych przez rośliny – zauważa Froelich. 

– Pokazano również środek, który (w moczniku stosowanym w kukurydzy i ziemniakach) zawiera enzym, powoli uwalniający azot z mocznika. Dzięki temu, straty azotu ograniczane są do minimum. Rośliny absorbują azot sukcesywnie w ciągu okresu wegetacji – podkreśla prezes IR w Opolu.   

Odmiany odporne na zmiany klimatyczne

Marek Froelich zwraca uwagę, że również badania genetyczne idą w kierunku opracowania możliwie najbardziej wytrzymałych odmian – Mamy w siedzibie listy odmian zalecanych, publikowane co roku przez ośrodki COBOR-u. Znajdziemy w nich odmiany najbardziej odporne i te, które dały najwyższe plony w wieloleciu. Jednak skierowanie uwagi ludzi na odmiany odporne jest bardzo trudne. Dlatego staramy się sięgać po młodych producentów rolnych, którzy są otwarci na nowości. To oni mają odwagę zastosować nowości i w ten sposób przekonać kolejnych rolników. Mamy nadzieję, że młode pokolenie nie będzie już parło na maksymalne zastosowanie chemii na polu, a raczej poszuka metod zastępczych. Spowodują one, że plony nie spadną, a wyda się dużo mniej pieniędzy. 

O biologizacji w izbie

Izba Rolnicza w Opolu też podpowiada nowe rozwiązania dla rolnictwa – rolnictwo regeneratywne.

– To nowa propozycja, która wpisuje się również w tzw. ekoschematy, czyli nowe rozwiązania związane z dopłatami dla rolników. Chcemy przedstawić wszystko systematycznie i po kolei. Musimy wiedzieć, no co się przygotować (na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro. W tym na ekoschematy będzie przeznaczone 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich – dane ARiMR). Czasu zostało niewiele, bo już wkrótce rolnik musi zdecydować, co będzie siał w przyszłym roku – dodaje prezes Marek Froelich.

źródło: IR w Opolu