18 kwietnia wchodzi w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Będzie dotyczyła również rolników, którzy kupują duże ilości paliwa do swoich maszyn.

W grupie towarów, które mają być monitorowane są paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Główne obowiązki nakładane przez ustawę, dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, a także uzupełniania i aktualizacji danych. Zgłoszenia dokonywane mają być za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Rolników będzie to dotyczyło przede wszystkim w sytuacji przewozu ON w ilości powyżej 500 litrów (+/- 10%), jednorazowo i to w każdym przypadku, nawet gdy rolnik będzie tylko nabywcą (kupującym).

W założeniach ustawodawcy, dokument należy do tzw. pakietu przewozowego. Ma określić zasady monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych. Chodzi o produkty będące często przedmiotem obrotu przestępczego. Dzięki monitorowaniu przewozów powinna zostać ograniczona szara strefa. Przewidywane są większe wpływy z tytułu podatków VAT i akcyzowego.

Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczące drogowego przewozu towarów oraz kwestie odpowiedzialności. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą wysokie kary – od 10 do 20 tysięcy złotych.