Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

  1. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na terenie obszarów natura 2000”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.
  2. „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

W terminie od 28 września do 27 października 2017 r.

Należy dodać, że w tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków w zakresie „odtwarzania potencjału produkcji rolnej”. Planuje się, że nabory będą ogłaszane cyklicznie tak, aby jak największa liczba rolników mogła złożyć wnioski.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie:

ARIMR wnioski PROW 2014-2020